Showing 25–36 of 490 results

5,300,000 
Giảm giá!
7,300,000  7,000,000 

Cây giả trang trí

Cây đế vương giả

900,000 

Cây giả trang trí

Cây dừa cảnh

1,500,000 

Cây giả trang trí

Cây đa búp đỏ

1,200,000 

Cây giả trang trí

Cây chuối cảnh Singapore

1,500,000 
Giảm giá!

Cây giả trang trí

Cây bàng Singapore giả

1,200,000 1,400,000 

Cành cây, lá giả

Lá cây thiên điểu

60,000 

Cành cây, lá giả

Cành cây vani

80,000 

Cành cây, lá giả

Cây dương xỉ Boston

40,000 

Cành cây, lá giả

Cành cây dương xỉ

80,000 

Cành cây, lá giả

Cành cây bạch đàn

80,000