Showing 1–12 of 14 results

Cành cây, lá giả với nhiều loại cây lá giả như : cây bạch đàn, cây dương xỉ, cây đa, cây đỗ quyên, cây cau, cây ô liu, cây gạo,… đa dạng với mẫu mã và số lượng .
Cành cây giả thường được dùng trang trí bình, chậu, trang trí kèm mảng xanh, hoặc phối làm vòng treo cửa,…

Cành cây, lá giả

Lá cây thiên điểu

60,000 

Cành cây, lá giả

Cành cây vani

80,000 

Cành cây, lá giả

Cây dương xỉ Boston

40,000 

Cành cây, lá giả

Cành cây dương xỉ

80,000 

Cành cây, lá giả

Cành cây bạch đàn

80,000 

Cành cây, lá giả

Cành cây liễu giả

120,000 

Cành cây, lá giả

Cành cây đỗ quyên

80,000 

Cành cây, lá giả

Cành cây ô liu

80,000 

Cành cây, lá giả

Cành cây gạo

80,000 

Cành cây, lá giả

Cành cây đa búp đỏ

80,000 

Cành cây, lá giả

Cành cây cau cảnh

150,000 

Cành cây, lá giả

Cành cây bạch đàn giả

80,000