Showing 13–24 of 37 results

Cây giả trang trí

Cây cọ

1,100,000 1,300,000 

Cây giả trang trí

Cây ráy xẻ cảnh

1,100,000 1,300,000 

Cây giả trang trí

Cây kim quất

1,000,000 

Cây giả trang trí

Hàng rào trúc quân tử

170,000 

Cây giả trang trí

Cây xương rồng Leon

1,700,000 3,600,000 
Giảm giá!

Cây giả trang trí

Chậu cây trúc quân tử giả

1,850,000  1,600,000 
Giảm giá!

Cây giả trang trí

Cây thiết mộc lan

3,750,000  3,200,000 
3,300,000 3,950,000 

Cây giả trang trí

Cây chanh vàng Mỹ

390,000 1,100,000 

Cây giả trang trí

Cây đế vương giả

900,000 

Cây giả trang trí

Cây dừa cảnh

1,500,000