Showing 25–36 of 95 results

Cây giả trang trí

Cây kim thủy tùng

2,300,000 

Cây giả trang trí

Cây phong lá đỏ giả

2,200,000 

Cây giả trang trí

Cây lựu giả cao cấp

4,200,000 

Cây giả trang trí

Cây trà Camellia giả cao 160cm

2,500,000 

Cây giả trang trí

Cây giáng hương cảnh

1,900,000 

Cây giả trang trí

Cây lộc vừng giả

1,400,000 

Cây giả trang trí

Cây Hoa Trà Mi giả cao 120cm

1,100,000 
800,000 1,300,000 

Cây giả trang trí

Cây ngân hạnh giả cao 160cm

1,200,000 

Cây giả trang trí

Cây phất dụ rồng giả

920,000