Showing 25–36 of 37 results

Cây giả trang trí

Cây đa búp đỏ

1,200,000 

Cây giả trang trí

Cây chuối cảnh cao 1m5

1,500,000 
Giảm giá!

Cây giả trang trí

Cây Bàng Singapore

1,200,000 1,400,000 

Cây giả trang trí

Cây Nha Đam

700,000 

Cây giả trang trí

Cây Monstera thanh xuân

1,000,000 

Cây giả trang trí

Cây Monstera lá xẻ thân cao

1,300,000 

Cây giả trang trí

Cây Monstera lá xẻ

1,200,000 1,500,000 

Cây giả trang trí

Cây chuối thiên điểu

1,300,000 1,600,000 

Cây giả trang trí

Cây chuối cảnh cao 1m2

1,200,000 

Cây giả trang trí

Cây cau cảnh

1,100,000 1,500,000 
1,200,000 1,500,000 
Giảm giá!

Cây giả trang trí

Cây chuối cảnh

900,000 1,900,000