Cây Monstera Nam Mỹ đột biến nhỏ giả để bàn
Cây Monstera Nam Mỹ đột biến nhỏ giả để bàn
Cây Monstera Nam Mỹ đột biến nhỏ giả để bàn
Cây Monstera Nam Mỹ đột biến nhỏ giả để bàn
Cây Monstera Nam Mỹ đột biến nhỏ giả để bàn
Cây Monstera Nam Mỹ đột biến nhỏ giả để bàn

Cây Monstera Nam Mỹ đột biến nhỏ giả để bàn

 

399,000₫