Bình gốm sứ trái khế trong trang trí bình hoa

Bình gốm sứ trang trí trái khế trong trang trí phòng khách

1,950,000