Bình hoa hồng mẫu đơn trắng để bàn
Bình hoa hồng mẫu đơn trắng để bàn
Bình hoa hồng mẫu đơn trắng để bàn
Bình hoa hồng mẫu đơn trắng để bàn
Bình hoa hồng mẫu đơn trắng để bàn
Bình hoa hồng mẫu đơn trắng để bàn

Bình hoa hồng mẫu đơn trắng để bàn

 

1,550,000₫

SKU: BHGDB2208-07 Danh mục: ,