Bình hoa mộc lan cánh mỏng để bàn bằng gốm
Bình hoa mộc lan cánh mỏng để bàn bằng gốm
Bình hoa mộc lan cánh mỏng để bàn bằng gốm
Bình hoa mộc lan cánh mỏng để bàn bằng gốm
Bình hoa mộc lan cánh mỏng để bàn bằng gốm
Bình hoa mộc lan cánh mỏng để bàn bằng gốm

Bình hoa mộc lan cánh mỏng để bàn bằng gốm

 

1,850,000₫

SKU: BHGDB2208-10 Danh mục: ,