Cành lá bạch đàn Delupta giả cao 92 cm
Cành lá bạch đàn Delupta giả cao 92 cm
Cành lá bạch đàn Delupta giả cao 92 cm
Cành lá bạch đàn Delupta giả cao 92 cm
Cành lá bạch đàn Delupta giả cao 92 cm
Cành lá bạch đàn Delupta giả cao 92 cm

Cành lá bạch đàn Delupta giả cao 92 cm

 

60,000₫