Cành lá kim ngân giả
Cành lá kim ngân xanh giả cao 94 cm
Cành lá kim ngân xanh giả cao 94 cm
Cành lá kim ngân giả
Cành lá kim ngân xanh giả cao 94 cm
Cành lá kim ngân xanh giả cao 94 cm

Cành lá kim ngân xanh giả cao 94 cm

 

49,000₫