Cành trầu bà đột biến
Cành trầu bà đột biến
Cành trầu bà đột biến
Cành trầu bà đột biến
Cành trầu bà đột biến
Cành trầu bà đột biến

Cành trầu bà đột biến màu xanh lá cây

 

80,000₫