Cây xanh giả, cây bàng Singapore trong trang trí nhà cửa, phòng khách,...

Cây bàng Singapore trang trí loại lớn

1,950,000  1,800,000