Cây cau kiểng giả thân to

Cây cau kiểng giả thân to

1,900,000 3,100,000 

Cây cau kiểng giả thân to là mẫu cây cảnh trang trí mô phỏng nhân tạo. Từ xưa, hình ảnh cây cau gắn đã liền với văn hóa, truyền thống con người Việt Nam.

Xóa