Cây chuối cảnh giả khổng lồ cao 210 cm
Cây chuối cảnh giả khổng lồ cao 210 cm
Cây chuối cảnh giả khổng lồ cao 210 cm
Cây chuối cảnh giả khổng lồ cao 210 cm
Cây chuối cảnh giả khổng lồ cao 210 cm
Cây chuối cảnh giả khổng lồ cao 210 cm

Cây chuối kiểng giả - Cây giả trang trí phòng Khách, quán Cafe đẹp

 

1,300,000₫