Cây cọ giả 140 cm
Cây cọ giả 140 cm
Cây cọ giả dáng đẹp phong cách Nhật
Cây cọ giả 140 cm
Cây cọ giả 140 cm
Cây cọ giả dáng đẹp phong cách Nhật

Cây cọ quạt giả dáng đẹp - Trang trí nội thất độc đáo và hiệu quả

 

1,200,000₫