Cây dương xỉ Boston nhiệt đới

Cây dương xỉ Boston nhiệt đới

2,500,000 

Cây dương xỉ Boston nhiệt đới là giống cây cỏ dại. Tên khoa học là Pteridophyta, thuộc loại thực có mạch, không hạt, sinh sản qua bào tử.