Cây hoa Mộc Lan

Cây hoa mộc lan

2,100,000 

Cây hoa mộc lan (Magnovia) tìm thấy lần đầu tại Pháp. Sau đó xuất hiện nhiều nơi trên thế giới. Loài hoa nổi tiếng mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.