Cây Monstera lá xẻ Bắc Âu
Cây Monstera lá xẻ Bắc Âu
Cây Monstera lá xẻ Bắc Âu
Cây Monstera lá xẻ Bắc Âu
Cây Monstera lá xẻ Bắc Âu
Cây Monstera lá xẻ Bắc Âu

Cây Monstera lá xẻ Bắc Âu giả - Trang trí thời thượng cho không gian sống

 

1,500,000₫