Cây Monstera lá xẻ giả phong cách nhiệt đới cao 180cm
Cây Monstera lá xẻ giả phong cách nhiệt đới cao 180cm
Cây Monstera lá xẻ giả phong cách nhiệt đới cao 180cm
Cây Monstera lá xẻ giả phong cách nhiệt đới cao 180cm
Cây Monstera lá xẻ giả phong cách nhiệt đới cao 180cm
Cây Monstera lá xẻ giả phong cách nhiệt đới cao 180cm

Cây Monstera lá xẻ giả nhiệt đới cao 180cm mua ở đâu tại HCM

 

1,500,000₫