Cây Olive giả Bắc Âu - Kiểu dáng thân to, mỏng manh, lá lụa, nhiều kích cỡ
Cây Olive giả Bắc Âu - Kiểu dáng thân to, mỏng manh, lá lụa, nhiều kích cỡ
Cây Olive giả Bắc Âu - Kiểu dáng thân to, mỏng manh, lá lụa, nhiều kích cỡ
Cây Olive giả Bắc Âu - Kiểu dáng thân to, mỏng manh, lá lụa, nhiều kích cỡ
Cây Olive giả Bắc Âu - Kiểu dáng thân to, mỏng manh, lá lụa, nhiều kích cỡ
Cây Olive giả Bắc Âu - Kiểu dáng thân to, mỏng manh, lá lụa, nhiều kích cỡ
Cây Olive giả Bắc Âu - Kiểu dáng thân to, mỏng manh, lá lụa, nhiều kích cỡ
Cây Olive giả Bắc Âu - Kiểu dáng thân to, mỏng manh, lá lụa, nhiều kích cỡ
Cây Olive giả Bắc Âu - Kiểu dáng thân to, mỏng manh, lá lụa, nhiều kích cỡ
Cây Olive giả Bắc Âu - Kiểu dáng thân to, mỏng manh, lá lụa, nhiều kích cỡ

Cây Olive giả cao cấp - Cây ô liu thân to dáng đẹp trang trí nhà, phòng ngủ

 

1,100,000₫