Cây ô liu giả đẹp như thật kèm chậu đất nung Luxury cao 130 cm
Cây ô liu giả đẹp như thật kèm chậu đất nung Luxury cao 130 cm
Cây ô liu giả đẹp như thật kèm chậu đất nung Luxury cao 130 cm
Cây ô liu giả đẹp như thật kèm chậu đất nung Luxury cao 130 cm
Cây ô liu giả đẹp như thật kèm chậu đất nung Luxury cao 130 cm
Cây ô liu giả đẹp như thật kèm chậu đất nung Luxury cao 130 cm

Cây ô liu giả đẹp như thật kèm chậu đất nung Luxury cao 130 cm

 

1,300,000₫