Cây tóc thần vệ nữ

Cây tóc thần vệ nữ cảnh

1,000,000 

Cây tóc thần vệ nữ cảnh là một loại cây có vẻ đẹp vô cùng độc đáo và ấn tượng được lựa chọn phổ biến trong các ngôi nhà Việt.