Cây trầu bà lá xẻ giả đẹp như thật cao 150 cm decor kèm dương xỉ
Cây trầu bà lá xẻ giả đẹp như thật cao 150 cm decor kèm dương xỉ
Cây trầu bà lá xẻ giả đẹp như thật cao 150 cm decor kèm dương xỉ
Cây trầu bà lá xẻ giả đẹp như thật cao 150 cm decor kèm dương xỉ
Cây trầu bà lá xẻ giả đẹp như thật cao 150 cm decor kèm dương xỉ
Cây trầu bà lá xẻ giả đẹp như thật cao 150 cm decor kèm dương xỉ

Cây trầu bà Monstera giả - Tinh túy phong cách Tropical nhiệt đới

 

1,300,000₫