Cây trầu bà lá xẻ Monstera giả Tropical cao cấp - Lá đẹp xịn xò, đa kích thước
Cây trầu bà lá xẻ Monstera giả Tropical cao cấp - Lá đẹp xịn xò, đa kích thước
Cây trầu bà lá xẻ Monstera giả Tropical cao cấp - Lá đẹp xịn xò, đa kích thước
Cây trầu bà lá xẻ Monstera giả Tropical cao cấp - Lá đẹp xịn xò, đa kích thước
Cây trầu bà lá xẻ Monstera giả Tropical cao cấp - Lá đẹp xịn xò, đa kích thước
Cây trầu bà lá xẻ Monstera giả Tropical cao cấp - Lá đẹp xịn xò, đa kích thước
Cây trầu bà lá xẻ Monstera giả Tropical cao cấp - Lá đẹp xịn xò, đa kích thước
Cây trầu bà lá xẻ Monstera giả Tropical cao cấp - Lá đẹp xịn xò, đa kích thước

Cây trầu bà lá xẻ Monstera giả Tropical cao cấp, dáng đẹp, nhiều kích thước

 

900,000₫