Cây trầu bà lá xẻ giả đẹp như thật cao 150 cm decor kèm dương xỉ
Cây trầu bà lá xẻ giả đẹp như thật cao 150 cm decor kèm dương xỉ
Cây trầu bà lá xẻ giả đẹp như thật cao 150 cm decor kèm dương xỉ
Cây trầu bà lá xẻ giả đẹp như thật cao 150 cm decor kèm dương xỉ
Cây trầu bà lá xẻ giả đẹp như thật cao 150 cm decor kèm dương xỉ
Cây trầu bà lá xẻ giả đẹp như thật cao 150 cm decor kèm dương xỉ

Cây trầu bà lá xẻ Monstera cảnh giả công dụng và ý nghĩa phong thủy

 

1,650,000₫