Cây trầu bà Monstera nhiệt đới giả nhiều kích thước lớn
Cây trầu bà Monstera nhiệt đới giả nhiều kích thước lớn
Cây trầu bà Monstera nhiệt đới thân cao giả - Lựa chọn tuyệt vời cho không gian sống
Cây trầu bà Monstera nhiệt đới thân cao giả - Lựa chọn tuyệt vời cho không gian sống
Cây trầu bà Monstera nhiệt đới thân cao giả - Lựa chọn tuyệt vời cho không gian sống
Cây trầu bà Monstera nhiệt đới thân cao giả - Lựa chọn tuyệt vời cho không gian sống
Cây trầu bà Monstera nhiệt đới giả nhiều kích thước lớn
Cây trầu bà Monstera nhiệt đới giả nhiều kích thước lớn
Cây trầu bà Monstera nhiệt đới thân cao giả - Lựa chọn tuyệt vời cho không gian sống
Cây trầu bà Monstera nhiệt đới thân cao giả - Lựa chọn tuyệt vời cho không gian sống
Cây trầu bà Monstera nhiệt đới thân cao giả - Lựa chọn tuyệt vời cho không gian sống
Cây trầu bà Monstera nhiệt đới thân cao giả - Lựa chọn tuyệt vời cho không gian sống

Cây trầu bà Monstera nhiệt đới thân cao giả - Lựa chọn tuyệt vời cho không gian sống

 

500,000₫