Cây Tùng phúc lộc giả

Cây Tùng phúc lộc giả

1,200,000 

Cây Tùng phúc lộc giả được mô phỏng từ giống cây Tùng bách, Tùng Bồng Lai và cây Tùng La Hán, còn được gọi là cây chiêu tài, hút lộc.