Cây Monstera Swiss Cheese nhỏ giả để bàn -  Cây trang trí nội thất trong nhà
Cây Monstera Swiss Cheese nhỏ giả để bàn -  Cây trang trí nội thất trong nhà
Cây Monstera Swiss Cheese nhỏ giả để bàn -  Cây trang trí nội thất trong nhà
Cây Monstera Swiss Cheese nhỏ giả để bàn -  Cây trang trí nội thất trong nhà
Cây Monstera Swiss Cheese nhỏ giả để bàn -  Cây trang trí nội thất trong nhà
Cây Monstera Swiss Cheese nhỏ giả để bàn -  Cây trang trí nội thất trong nhà

Cây Monstera Swiss Cheese nhỏ giả để bàn - Cây trang trí nội thất trong nhà

 

399,000₫