Chậu cây Callisia Repens cảnh để bàn cao 40 cm
Chậu cây Callisia Repens cảnh để bàn cao 40 cm
Chậu cây Callisia Repens cảnh để bàn cao 40 cm
Chậu cây Callisia Repens cảnh để bàn cao 40 cm

Chậu cây Callisia Repens cảnh để bàn cao 40 cm

 

490,000₫