Chậu cây cảnh lá môn mini để bàn cao 50 cm
Chậu cây cảnh lá môn mini để bàn cao 50 cm
Chậu cây cảnh lá môn mini để bàn cao 50 cm
Chậu cây cảnh lá môn mini để bàn cao 50 cm
Chậu cây cảnh lá môn mini để bàn cao 50 cm
Chậu cây cảnh lá môn mini để bàn cao 50 cm

Chậu cây cảnh lá môn mini để bàn cao 60 cm

 

350,000₫