Chậu cây cảnh Monstera trầu bà để bàn cao 50 cm
Chậu cây cảnh Monstera trầu bà để bàn cao 50 cm
Chậu cây cảnh Monstera trầu bà để bàn cao 50 cm
Chậu cây cảnh Monstera trầu bà để bàn cao 50 cm

Chậu cây cảnh Monstera trầu bà để bàn

 

250,000₫