Hình ảnh thực tế đèn hoa sen hiện đại với chế độ ánh sáng vàng trắng

Đèn hoa sen trang trí hiện đại

3,200,000  2,500,000