Đèn Phật ngự tọa hoa sen

2,500,000  2,390,000 

Đèn Phật ngự tọa hoa sen mang ý nghĩa Phật giáo và bản sắc văn hóa người Việt Nam. Hoa sen và Đức Phật đã đi vào tiềm thức người dân mang ý nghĩa cao quý.