Đèn trang trí cổ điển búp sen

3,200,000  2,500,000