Dĩa 3 ngăn đựng đồ ăn phong cách Nhật Bản
Dĩa 3 ngăn đựng đồ ăn phong cách Nhật Bản
Dĩa 3 ngăn đựng đồ ăn phong cách Nhật Bản
Dĩa 3 ngăn đựng đồ ăn phong cách Nhật Bản
Dĩa 3 ngăn đựng đồ ăn phong cách Nhật Bản
Dĩa 3 ngăn đựng đồ ăn phong cách Nhật Bản

Dĩa 3 ngăn đựng đồ ăn phong cách Nhật Bản

 

245,000₫