Đồng hồ treo tường Phedra

Đồng hồ treo tường Phedra

1,800,000 

Đồng hồ treo tường Phedra đã được tạo ra để trở thành yếu tố nổi bật, giúp góp phần hoàn thiện không gian, thể hiện rõ nét tính nghệ thuật.