Hoa Lan hồ điệp Speciosa giả cao 72 cm
Hoa Lan hồ điệp Speciosa giả cao 72 cm
Hoa Lan hồ điệp Speciosa giả cao 72 cm
Hoa Lan hồ điệp Speciosa giả cao 72 cm
Hoa Lan hồ điệp Speciosa giả cao 72 cm
Hoa Lan hồ điệp Speciosa giả cao 72 cm
Hoa Lan hồ điệp Speciosa giả cao 72 cm
Hoa Lan hồ điệp Speciosa giả cao 72 cm

Hoa Lan hồ điệp Speciosa giả - Đẹp lung linh, thêm sắc màu cho không gian

 

50,000₫