Tượng chó sứ mạ vàng đựng khăn giấy
Tượng chó sứ mạ vàng đựng khăn giấy
Tượng chó sứ mạ vàng đựng khăn giấy
Tượng chó sứ mạ vàng đựng khăn giấy

Tượng chó Pug mạ vàng bằng gốm sứ đựng khăn giấy

 

1,090,000₫

SKU: TD2211-11 Danh mục: