Tượng Love and Life

Tượng Love and Life

1,200,000  1,090,000 

Tượng Love and Life chứa đựng những ý nghĩa tốt đẹp của cuộc sống, cũng như tình yêu nồng nàn của đôi trai gái