Tượng nghệ thuật Human Action

Tượng nghệ thuật Human Action

390,000  350,000 

Tượng nghệ thuật Human Action mô phỏng kiểu dáng các hoạt động thể thao và giải trí của con người trong cuộc sống như: tượng người múa võ, tượng trang trí người đạp xe, tượng người tập khiêu vũ, tượng nghệ sĩ đánh goft, tượng người tập bắn súng, tượng người đá banh, tượng nghệ sĩ múa và ca hát,