Tượng người cưỡi ngựa

Tượng người cưỡi ngựa

470,000 

Mẫu tượng nghệ thuật mô tả hành động có một người huấn luyện một chú ngựa vượt qua các chướng ngại vật.

Xóa