Tượng rễ cây san hô mạ vàng đá cẩm thạch
Tượng rễ cây san hô mạ vàng đá cẩm thạch
Tượng rễ cây san hô mạ vàng đá cẩm thạch
Tượng rễ cây san hô mạ vàng đá cẩm thạch
Tượng rễ cây san hô mạ vàng đá cẩm thạch
Tượng rễ cây san hô mạ vàng đá cẩm thạch

Tượng rễ cây san hô mạ vàng đá cẩm thạch bằng hợp kim

 

1,200,000₫

SKU: TD2205-03 Danh mục: