Tượng tam không nghệ thuật

Tượng Tam Không nghệ thuật

1,600,000  1,039,000 

Tượng Tam Không hay còn gọi là Tượng không nghe, không thấy, không nói mang triết lí Phật giáo sâu sắc. Mỗi tượng có một ý nghĩa khác nhau.

Xóa