Tượng thiên thần chúc phúc

Tượng thiên thần chúc phúc (Bộ 3 tượng)

850,000 

Tượng thiên thần chúc phúc là bức tượng nghệ thuật mô tả ba thiên thần có cánh cầu nguyện chúc phúc cho gia chủ sở hữu. Những lời chúc có ý nghĩa tốt đẹp nhằm mang lại hạnh phúc, may mắn, tài lộc