Tượng trang trí chim ưng

Tượng trang trí Chim Ưng

550,000 

Tượng trang trí chim ưng kết hợp với tượng đôi cánh sẽ tạo hiệu ứng đẹp và hiện đại hơn