Tượng chim ưng trang trí

Tượng trang trí Chim Ưng

550,000 

Tượng trang trí chim ung kết hợp với tượng đôi cánh sẽ tạo hiệu ứng tốt hơn.