Tượng voi sứ Ganesha

Tượng voi sứ Ganesha

790,000 

Tượng voi sứ Ganesha điêu khắc từ vị thần đáng kính Ganesha trong văn hóa Ấn Độ. Tượng Ganesha ẩn chứa ý nghĩa phong thủy tài lộc, hạnh phúc và thành công.