Vòng luồn khăn ăn

Vòng luồn khăn ăn xoắn ốc

130,000 

Bạn phân vân về cách chọn vòng luồn khăn ăn phù hợp cho gia đình và trang trí nhà hàng, khách sạn, nên mình sẽ review cho bạn mẫu vòng luồn khăn ăn xoắn ốc.