Showing all 7 results

Giảm giá!
1,200,000 1,400,000 

Cây giả trang trí

Cây chầu bà leo cột

700,000 

Cây giả trang trí

Cây Monstera thanh xuân

1,000,000 
1,300,000 

Cây giả trang trí

Chậu cây Monstera lá xẻ mini

350,000 

Cành cây, lá giả

Cành cây lá xẻ trang trí

150,000 

Cây giả trang trí

Cây kim ngân

400,000