Đồng hồ treo tường Lucky Boat

Đồng hồ treo tường Lucky Boat

3,900,000 

Đồng hồ treo tường Lucky Boat biểu tượng cho sự thành công cùng hàng ngàn ý nghĩa tốt đẹp. Người xưa thường nói rằng “Thuận buồm, xuôi gió” có hàm ý cầu bình an và may mắn và sự tốt đẹp.